เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ
พุทธพจน์ประจำวัน
“ เมื่อใดบัณฑิตกำจัดความประมาทด้วยความไม่ประมาท เมื่อนั้นเขานับว่าได้ขึ้นสู่"ปราสาทคือปัญญา" ไร้ความเศร้าโศก สามารถมองเห็นประชาชน ผู้โง่เขลา ผู้ยังต้องเศร้าโศกอยู่ เหมือนคนยืนบนยอดภูเขา มองลงมาเห็นฝูงชนที่ยืนอยู่บนพื้นดิน ฉะนั้น ”
"ธรรมะจากหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ"
   ขอเชิญรับฟังเสียงพระธรรมเทศนา โดย
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด

พระธรรมเตรียมพร้อม ชุดที่ ๑
คลิกเลือกรายการฟังเสียง...
พระธรรมเตรียมพร้อม ชุดที่ ๒
คลิกเลือกรายการฟังเสียง...
พระธรรมเตรียมพร้อม ชุดที่ ๓
คลิกเลือกรายการฟังเสียง...
พระธรรมเตรียมพร้อม ชุดที่ ๔
คลิกเลือกรายการฟังเสียง...
"ธรรมะจากหลวงปู่ชา สุภัทโท"
เทศนาธรรม ชุดที่ ๑
คลิกเลือกรายการฟังเสียง...
เทศนาธรรม ชุดที่ ๒
คลิกเลือกรายการฟังเสียง...
เทศนาธรรม ชุดที่ ๓
คลิกเลือกรายการฟังเสียง...
เทศนาธรรม ชุดที่ ๔
คลิกเลือกรายการฟังเสียง...
เทศนาธรรม ชุดที่ ๕
คลิกเลือกรายการฟังเสียง...
เทศนาธรรม ชุดที่ ๖
คลิกเลือกรายการฟังเสียง...
เทศนาธรรม ชุดที่ ๗
คลิกเลือกรายการฟังเสียง...
เทศนาธรรม ชุดที่ ๘
คลิกเลือกรายการฟังเสียง...
ปุจฉา-วิสัชนา
หลวงปู่บุดดา ถาวโร
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
หลวงปู่พุธ ฐานิโย
หลวงปู่ชา สุภัทโท
พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี
หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต
หลวงปู่ขาว อนาลโย
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
Photo Gallery
รวมภาพพระเกจิอาจารย์
รวมภาพพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
รวมภาพพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
รวมภาพหลวงปู่ชา สุภัทโท (พระโพธิญาณเถระ)
ความผิดในความถูก (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

๑.จะหลุดพ้นได้ต้องเริ่มจากการเห็นโทษ
๒.กราบพระ แต่ไม่เห็นพระ
๓.เอาตนเองเป็นพยาน
๔.บรรลุความจริงคือบรรลุธรรม
๕.สำรวจที่ตนเอง
๖.เลือกที่ตรงจิต
๗.ทุกข์เพราะไม่ยอมปล่อย
๘.แยกแล้วยุ่ง
๙.ศึกษาให้รอบ
๑๐.น้ำไหลนิ่ง
...
...
๑๐๑ แสวงธรรม
๑๐๒ สึกเพราะอะไร
๑๐๓ หมั่นฆ่าอยู่เสมอ
๑๐๔ ที่ไหนก็ได้ ถ้าใจเป็นธรรม
๑๐๕ หลงสมมุติ
๑๐๖ เอโกธัมโม
๑๐๗ ก้าวข้าวเวทนา
๑๐๘ เรียนรู้ความสงบ
๑๐๙ สังวรธรรม
๑๑๐ นอกเหตุเหนือผล
นอกเหตุ เหนือผล (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

คลิกอ่าน "นอกเหตุ เหนือผล" ที่นี่

๑. การทำจิตให้สงบ คือการวางให้พอดี ตั้งใจเกินไปมากมันก็เลยไป ปล่อยเกินไปมันก็ไม่ถึงเพราะขาดความพอดี ธรรมชาติจิตเป็นของไม่อยู่นิ่ง เป็นของมีกิริยาไหวตัวอยู่เรื่อย ฉะนั้น...

๒. มรรคสามัคคี วันนี้อยากจะถามถึงการปฎิบัติของญาติโยมเราทั้งหลาย ว่าที่ได้ทำมานี้แน่ใจแล้วหรือยัง แน่ใจในการทำกรรฐานของตนแล้วหรือยัง ที่ถามอย่างนี้เพราะว่าอาจารย์ที่สอนกรรมฐานทุกวันนี้มีมาก...

๓. ทางสายกลาง พวกเราบางองค์ที่มาอาศัยการปฎิบัตินั้น อยู่ไปตั้งปีสองปีก็ยังไม่รู้เรื่องกันเลยก็มี ไม่รู้เรื่องว่าเขาทำอะไรกัน เพราะความเข้าใจตั้งใจจดจ่อไม่มี ความจริงการเป็นผู้ปฏิบัติใจเรานั้น เมื่อเราดูใจเรา ...

๔. เหนือเวทนา การฟังธรรมที่จะให้เกิดประโยชน์นั้น ต้องฟังด้วยความสงบเพราะจิตนี้ก็เหมือนกับเทปบันทึกเสียง ถ้ามีเสียงอะไรมาปะปนรบกวนเสียงก็ฟังไม่ชัด ความรู้ที่จะได้รับก็น้อย...

๕. ดวงตาเห็นธรรม พวกเราบางองค์ที่มาอาศัยการปฎิบัตินั้น อยู่ไปตั้งปีสองปีก็ยังไม่รู้เรื่องกันเลยก็มี ไม่รู้เรื่องว่าเขาทำอะไรกัน เพราะความเข้าใจตั้งใจจดจ่อไม่มี ความจริงการเป็นผู้ปฏิบัติใจเรานั้น เมื่อเราดูใจเรา...

๖. สมมุติและวิมุติ สิ่งทั้งหลายในโลกนี้ ล้วนแต่เป็นสิ่งสมมุติ ที่เราสมมุติขึ้นมาเองทั้งสิ้น สมมุติแล้วก็หลงสมมุติของตัวเอง เลยไม่มีใครวาง มันเป็นทิฎฐิ มันเป็นมานะ ความยึดมั่นถือมั่น...

๗. นอกเหตุเหนือผล คำสอนของพระบางอย่าง เราฟังดูแล้วไม่ค่อยจะเข้าใจเลย มันน่าจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ ก็เลยไม่ทำความเป็นจริงนั้น คำพูดของพระมีเหตุผลทุกอย่าง ไม่น่าจะเป็นไปอย่างนั้น...

พระพุทธรูปในเมืองไทย
พระแก้วมรกต
พระพุทธชินราช
พระพุทธไตรรัตนนายก
พระพุทธโสธร
หลวงพ่อเพ็ชร์
พระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ
หลวงพ่อทอง
หลวงพ่อโต
ประวัติพระสงฆ์ไทย
 พระอาจารย์อินทร์ถวาย
สันตุสสโก
 
         
• เสียงเทศน์หลวงปู่ชา สุภัทโท • ปุจฉา-วิสัชนา • ความผิดในความถูก • พระพุทธรูปในเมืองไทย • ติดต่อเว็บไซต์
• เสียงเทศน์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ • ข่าวประชาสัมพันธ์ • นอกเหตุเหนือผล • ประวัติพระสงฆ์ไทย • สมุดเยี่ยม

• แกลเลอรี • หนังสือน่าอ่าน   • แผนผังเว็บไซต์
         
เว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ © 2557