เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ

ประวัติพระสงฆ์ไทย


๒ พฤศจิกายน ๒๔๐๒ -
๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๔

๒๐ มกราคม ๒๔๑๓ -
๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๒

๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๐ -
๒ กรกฏาคม ๒๕๒๘ 

๒๔๓๑ - ๒๑ กันยายน ๒๔๙๙

๔ ตุลาคม ๒๔๓๐ -
๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๖

๒๔ เมษายน ๒๔๓๑ -
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๐๕

๒๘ ธันวาคม ๒๔๓๑ -
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๖

๒๗ มกราคม ๒๔๓๒ -
๘ กันยายน ๒๕๐๗

๒๐ สิงหาคม ๒๔๔๒ -
๔ มกราคม ๒๕๒๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๔ -
๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๒

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๔

๒๖ เมษายน ๒๔๔๕ -
๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๗

- - ๒๔๔๕ -
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

๓๑ มกราคม ๒๔๔๙ -
๒๖ เมษายน ๒๕๐๔

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ -
๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๕

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๔ -
๑๙ มกราคม ๒๕๓๙

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๕ -
๕ มิถุนายน ๒๕๔๘

๑๒ สิงหาคม ๒๔๕๗ -
๓๐ มกราคม ๒๕๕๔

๑๗ มิถุนายน ๒๔๖๑ -
๑๖ มกราคม ๒๕๓๕

๑๐ กรกฎาคม ๒๔๖๓ -
๒๗ เมษายน ๒๕๒๓

๗ เมษายน ๒๔๖๘ -
๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๘
 พระอาจารย์อินทร์ถวาย
สันตุสสโก
 


( จำนวนคนอ่าน 18607 คน )
         
• เสียงเทศน์หลวงปู่ชา สุภัทโท • ปุจฉา-วิสัชนา • ความผิดในความถูก • พระพุทธรูปในเมืองไทย • ติดต่อเว็บไซต์
• เสียงเทศน์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ • ข่าวประชาสัมพันธ์ • นอกเหตุเหนือผล • ประวัติพระสงฆ์ไทย • สมุดเยี่ยม

• แกลเลอรี • หนังสือน่าอ่าน   • แผนผังเว็บไซต์
         
เว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ © 2557