เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ

พระพุทธรูปสำคัญของไทย


 พระแก้วมรกต 

 

 พระพุทธชินราช 
 พระศาสดา 
 พระพุทธโสธร 

 พระพุทธเทวปฏิมากร 

 

 พระศรีศากยมุนี 
 พระพุทธไตรรัตนนายก 
 หลวงพ่อบ้านแหลม

 หลวงพ่อโต 
วัดอินทรวิหาร 

 

 หลวงพ่อโต 
วัดป่าเลไลย์ 
 พระพุทธไสยาสน์ 
 พระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ 

 หลวงพ่อเพ็ชร์ 
 วัดท่าถนน 

 

 พระหริภุญชัย 
วัดเบญจมบพิตรฯ
 หลวงพ่อทอง 
  วัดเขาตะเคราุ  
 พระอินทร์แปลง วัดเสนาสนาราม 

 พระอจนะ

 

พระสยามเทวาธิราช
 พระมหาธรรมราชา 

 หลวงพ่อเพชร
วัดท่าหลวง

 i n d e x

( จำนวนคนอ่าน 1951 คน )
         
• เสียงเทศน์หลวงปู่ชา สุภัทโท • ปุจฉา-วิสัชนา • ความผิดในความถูก • พระพุทธรูปในเมืองไทย • ติดต่อเว็บไซต์
• เสียงเทศน์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ • ข่าวประชาสัมพันธ์ • นอกเหตุเหนือผล • ประวัติพระสงฆ์ไทย • สมุดเยี่ยม

• แกลเลอรี • หนังสือน่าอ่าน   • แผนผังเว็บไซต์
         
เว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ © 2557