Category: หลวงปู่บุดดา ถาวโร

ทำไมหลวงปู่กราบพระบ่อยๆ ครับ ?

ทำไมหลวงปู่กราบพระบ่อยๆ ครับ ? กราบพระพุทธรูปนั้นแหละ ตื่นขึ้นมากราบ ๓ ครั้ง แล้วห่มผ้า แล้วไปอุ้มบาตร กลับมาก็กราบซะก่อน เวลาฉันก็กราบอีก ทำวัตรเช้าวัตรเย็นแล้วก็กราบ ทีนี้จิตก็เชื่องซี่ มันก็ไม่ไปอื่นซี มีงานให้มันทำก็ทำได้ ไม่มีงานทำก็ไม่ต้องทำซี่ มันก็พากันเที่ยวซี่ . .