เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ
ธรรมะจากหลวงปู่ชา สุภัทโท ชุดที่ ๑

พระโพธิญาณเถระ(ชา สุภัทโท)
เรื่องที่
รายการ "ธรรมะจากหลวงปู่ชา สุภัทโท" ชุดที่ ๑
ฟังเสียง
001A
เทศน์โปรดนางแสตนตันกับนางไวท์เฮาส์
001B
สนทนาธรรมกับญาติโยมในกรุงเทพฯ
002
"เทศนาในงานทอดกฐิน" จ.ร้อยเอ็ด ๒๕๒๒
003
"อบรมพระนิสิตจุฬา-รามคำแหง" ๒๕๒๑
004
"อ่านใจธรรมชาติ" (ความอยาก)
005
"ตอบปัญหาธรรมะคนไทยในอเมริกา-วอชิงตัน"
006
"น้ำไหลนิ่ง" อบรมคณะหัวหน้าศาล
007
"บ้านที่แท้จริง"
008
"หัวใจพุทธศาสนา" เทศน์ในวันทอดกฐิน
009
"อบรมภิกษุสามเณร" วัดบูรพาราม
010A
"หัวใจพุทธศาสนา"
010B
"อาหารใจ"
011A
"สมาธิภาวนา ๑" ที่แฮมสเตทวิหาร อังกฤษ
011B
"สมาธิภาวนา ๒" รัฐแมสซาจูเสตต์
012
"ปัจจุบันธรรม"
013
"เทศน์วันพระ" ๒๕๒๒

 
 
 
ชุดที่ | | | | | | |
 n e x t
( จำนวนคนอ่าน 1805 คน )
         
• เสียงเทศน์หลวงปู่ชา สุภัทโท • ปุจฉา-วิสัชนา • ความผิดในความถูก • พระพุทธรูปในเมืองไทย • ติดต่อเว็บไซต์
• เสียงเทศน์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ • ข่าวประชาสัมพันธ์ • นอกเหตุเหนือผล • ประวัติพระสงฆ์ไทย • สมุดเยี่ยม

• แกลเลอรี • หนังสือน่าอ่าน   • แผนผังเว็บไซต์
         
เว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ © 2557